Ga naar de inhoudLuister live op radioplus
Hendrik Conscience - Aflevering 2

Hendrik Conscience - Aflevering 2Blijf verwonderd!

Op 21 mei 1836 zwaait Conscience af uit het Belgische leger. Thuis in Borgerhout krijgt hij van zijn vader nog 6 maanden de tijd om werk te zoeken en zo op eigen benen te staan. Dat blijkt echter moeilijker dan gedacht. Het is vooral het kunstenaarsleven dat hem aantrekt. Bovenal wil hij dichter worden.
Affiche voor de intekening op 'De Leeuw van Vlaenderen', in een ontwerp van Gustaaf Wappers (1838)Letterenhuis

Affiche voor de intekening op 'De Leeuw van Vlaenderen', in een ontwerp van Gustaaf Wappers (1838)

Met zijn vriend Jan De Laet trekt hij ’s avonds de stad in om er gelijkgezinde zielen te ontmoeten. Vooral van de flamboyante volksdichter Door van Ryswyck is Conscience erg onder de indruk. Het is ‘Den Door’ die Hendrik aanspoort om zijn gedichten in het Vlaams te schrijven. Hij is er immers van overtuigd dat een Belgische literatuur in het Frans, naast de hoogwaardige letteren uit Frankrijk, geen enkele glans heeft , en dat men dus beter in het Vlaams kan werken aan nationale Belgische literatuur. Om die reden had hij ook een oude rederrijkerskamer nieuw leven ingeblazen: De Olyftak. Conscience wordt als lid aanvaard op 21 augustus 1836. Het belangrijkste lid van deze vereniging is de vaandeldrager van de romantische schilders, Gustaaf Wappers.

In dergelijk gezelschap is het niet te verwonderen dat het vuur om dichter te worden alsmaar meer wordt opgepookt, tot grote ergernis van zijn vader die maar blijft aandringen om een job te zoeken. Nadat Hendrik zijn tanden heeft stukgebeten op een ingenieursstudie, moet hij verplicht rust nemen. En het is tijdens deze rustperiode dat een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Vlaamse literatuur plaatsvindt : Hendrik Conscience schrijft de eerste Vlaamse roman, ‘In ’t Wonderjaer’. Voor de drukkosten van het boek komt er financiële steun uit onverwachte hoek.

Door de bemiddeling van Gustaaf Wappers wordt Conscience wat later zelfs ontboden op het Koninklijk Paleis. Leopold I geeft hem de opdracht om een geschiedenis van België te schrijven. 

En nog dankzij Wappers kan hij een baan bemachtigen bij het provinciaal bestuur als vertaler. Niets staat hem nu nog in de weg om een groot epos over het Vlaamse volk en vaderland te schrijven : De Leeuw Van Vlaanderen!

Hendrik Conscience Aflevering 2
Klik hier om dit audiobestand te downloaden