Ga naar hoofdinhoud

Luister Live

Historica Leen Van Molle: 'De samenleving is kritisch voor ouderen die zorg nodig hebben'

Afbeelding voor fragment: Historica Leen Van Molle: 'De samenleving is kritisch voor ouderen die zorg nodig hebben'
2 maanden geleden

Greet Van Thienen verkent in Zeitgeist het fenomeen 'agism', ofwel discriminatie van ouderen.

Historica Leen Van Molle deed uit de doeken hoe ons huidige beeld van oudere mensen gebaseerd is op stereotypen die al een paar decennia in zwang zijn.

'Naarmate mensen ouder worden, wordt verwacht dat ze ook zelfredzaam blijven. Je krijgt een 'derde leeftijd', van mensen die nog erg vitaal zijn en waar de maatschappij ook nog wat van verwacht. Al was het maar als consument van producten die letterlijk en figuurlijk op hun lijf geschreven zijn. Ze zijn ook verstrekkers van zorg, naar hun eigen kinderen en kleinkinderen toe.  Grootouders krijgen een ander imago dan in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. In plaats van mensen die afstand nemen van het leven om zich te richten op het hiernamaals, zijn het mensen die nog volop in het leven staan.'

Vanaf de jaren 1970 ziet Van Molle dat het beeld van de ouder wordende mens nog een verlengstuk krijgt.

'Dan wordt een nieuwe categorie in het leven geroepen: de vierde leeftijd. Het geboortecijfer was ingestuikt en de levensverwachting bleef stijgen. De vierde leeftijd is het voorwerp van zorg, en de samenleving is daar kritisch over gaan nadenken. Dat is een publiek debat dat nu al decennia woedt.'

Dat publieke debat over de vierde leeftijd is sinds het uitbreken van de coronapandemie alleen maar toegenomen.

'Tijdens de covid-crisis kreeg je utilitaristen die redeneerden: hoeft het wel, zoveel geld en tijd geven aan een groep mensen die niet meer valide is, terwijl er misschien andere noden zijn in de samenleving? Het is misschien een perverse discussie, maar ze is wel aanwezig. Ook bij oudere mensen leeft die zelfreflectie. En dat debat is nog lang niet gesloten.'

Herbeluister de volledige uitzending van Zeitgeist over agism hier: https://klara.be/herbeluister-zeitgeist-over-agism-1

 

Volgende fragmenten:

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde Programma's