Ga naar de inhoudLuister live op radioplus
Wat willen we onze kinderen meegeven?

Wat willen we onze kinderen meegeven? Kunst & Cultuur

Er heerst onrust in het Katholiek onderwijs. Op de voorlopige lessentabellen voor volgend schooljaar zijn in de tweede graad de vakken MO, PO en esthetica verdwenen. In de plaats daarvan staat ‘Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming’ (MEAV), een nieuw vak dat de drie creatieve vakken integreert.
Jongeren in een klaslokaal.© Photo News

Het nieuwe vak 'Maatschappelijke, Economische en Artistieke vorming' zorgt voor onrust in het Katholiek onderwijs.

MEAV is een vak van 1 uur dat een keer per graad gegeven zal worden, bijvoorbeeld in het derde en vijfde middelbaar. Concreet betekent dit dat er maar tien lesuren creatief zullen worden ingevuld, verspreid over twee jaar. Nu zijn dit er nog 60. De vakken esthetica, muzikale en plastische opvoeding behoren vandaag nog tot de zogenaamde complementaire vakken. Dat betekent dat scholen zelf kiezen welke ze daarvan aanbieden. In het nieuwe plan zou MEAV een verplicht vak worden. 

Al meer dan 2.000 leerkrachten hebben zich verenigd in een Facebookgroep om actie te ondernemen. De slogan luidt "Neen tegen nog minder artistieke vakken in het secundair!".

Volgens de leerkrachten PO, MO en esthetica stimuleren hun vakken net tot kritisch en creatief denken. Meer zelfs, jongeren leren op een gefundeerde manier hun mening te vormen. De lessen zijn ook een uitgelezen kans om hun eigen talenten te ontdekken.

Foto van Pedro De Bruyckere© Speakers Academy - Walter Kallenbach
"Het is belangrijk te beseffen wat we als samenleving aan onze kinderen willen meegeven."

Pedagoog en onderwijsdeskundige Pedro De Bruyckere deelt hun bezorgdheid. “De meerwaarde van kunst- en cultuureducatie op school is dat je iedereen bereikt en dat je de breedte kan aanbieden. Daarnaast moeten we kinderen en jongeren in cultuur inleiden. Het is belangrijk te beseffen wat we als samenleving aan onze kinderen willen meegeven”.

Het onderwijs heeft volgens De Bruyckere drie taken: persoonlijke ontwikkeling, kwalificatie en socialisatie. Socialisatie gaat over samenleven en deel uitmaken van een cultuur. Hij verwijst naar de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt. Volgens Arendt moeten we aan jongeren meegeven wat we zelf belangrijk vinden. De Bruyckere merkt op: “Het lijkt alsof we vandaag kunst minder belangrijk beginnen vinden. Zo geven we het ook niet meer door.” 

De lessen op school zorgen er natuurlijk ook voor dat jongeren in contact komen met de verschillende takken van de kunst- en cultuurwereld. Dit in tegenstelling tot het Deeltijds Kunstonderwijs waar leerlingen meteen een bepaalde richting kiezen.

Pedro De Bruyckere over de creatieve vakken in het Katholiek onderwijs.

Espresso

Espresso, uw ochtendradio met pit! Ontwaak met rustige muziek, blijf op de hoogte van het culturele leven in Vlaanderen en ontdek wat Klara vandaag voor u in petto heeft.

Presentatie: Clara De Decker / Greet Samyn

Samenstelling: Vincent Goris

Contact: via de reageerknop in de Klara-app of via espresso@klara.be

Elke weekdag van 06 tot 09 uur via Klara, klara.be en de Klara-app.
Nadien is de uitzending nog 24 uur lang te herbeluisteren via de site en de app.